Belépés
Facebook Belépés
Vagy
Google Belépés
Vagy
Még nem regisztráltál? Regisztrálj most!
Regisztráció
Már regisztráltál? Lépj be most!

Házirend

A kerdesek.hu kizárólag a honlap rendeltetésszerű használatára ad lehetőséget. A felhasználó a hozzászólás közzétételével korlátlan, de nem kizárólagos felhasználási jogot biztosít a kerdesek.hu-nak, amit a kerdesek.hu jogosult harmadik személyre átruházni. A felhasználási jog megszerzésének ellenértéke a honlap ingyenes használatának lehetősége. A kerdesek.hu minden jogot fenntart magának a szerzői jog által védett alkotásokra vonatkozóan.

A felhasználó korlátlan és kizárólagos felelősséggel tartozik a tartalom jogszerűségéért, amelyet a kerdesek.hu honlapján közzétesz. A felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy amennyiben a honlapon bármilyen jellegű szerzői jogvédelem alatt álló művet hozzáférhetővé tesz, ezen művek tekintetében a közzétételhez szükséges felhasználási jogokkal rendelkezik. A szerzői művek felhasználásának jogszerűségéért, a szerzők, illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag a felhasználót terheli felelősség. Abban az esetben, ha bármely harmadik személy jogsértéssel kapcsolatos igénnyel lépne fel a kerdesek.hu-val szemben, a felhasználó köteles kerdesek.hu-t az ilyen igények tekintetében mentesíteni, a regisztráció megszüntetése után is.

Szabályok melyeket honlapunkon be kell tartani:

 • 1.) Tilos szándékosan félrevezetni a többi azokat, akik segítséget vagy kérdésükre választ várnak bármely témakörben.
 • 2.) Tilos személyes adatokat, telefonszámot, e-mail címet, idézett telefonbeszélgetés-, privát üzenet, vagy e-mail részletet elhelyezni, még az érintett beleegyezésével sem, idetartozik a más Felhasználóról bármilyen információ nyilvánosságra hozatala, beleértve annak jelszavát is.
 • 3.) Tilos vállalkozások termékeit, szolgáltatásait, jó hírnevét becsmérelni, arra nézve sértő kijelentést tenni.
 • 4.) Tilos olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg (pl. kábítószer, tudatmódosító anyagok), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak), továbbá forgalomba nem hozható termékeket eladásra felkínálni (például üdülési csekk, étkezési utalvány, engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok).
 • 5.) Tilos sértő szavakat, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezéseket használni.
 • 6.) Tilos szándékosan hátráltatni a szolgáltatást, bármilyen módon megzavarni a portál működését (pl. flood, spam, offtopic, provokáció, script hozzászólások).
 • 7.) Tilos felhasználónévbe vagy névbe trágár szót rejteni.
 • 8.) Tilos bármilyen jogsértő tartalmat elhelyezni, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni, vagy erre utaló magatartást folytatni, illetve büntetni rendelt cselekmények (bűncselekmények, szabálysértések) elkövetéséhez bármiféle tájékoztatást adni.
 • 9.) Tilos személyeskedni, azaz olyan megjegyzést tenni amely másokra nézve sértő lehet (különösen ami egy másik Felhasználót zavarhatja kora, neme, származása, vallása, faji, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése, véleménye, élethelyzete miatt), továbbá mások becsületére, jóhírnevére sérelmes tartalmat elhelyezni, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem, kiemelten a közszereplőkre vonatkozóan.
 • 10.) Tilos más Felhasználó vagy a kerdesek.hu alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználói néven bejelentkezve); más felhasználói fiókot használni (például családtagokét, vagy barátokét) a rendszerből történt kitiltást követően.
 • 11.) Tilos olyan tartalmat elhelyezni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát sértheti, ilyen tartalomra utalni, vagy ilyen tartalom használatára a Felhasználókat buzdítani.
 • 12.) Tilos a moderátorok döntését felülbírálni és a törölt Felhasználói tartalmakat bármilyen módon újra elérhetővé tenni, illetve a Felhasználó regisztrációjának törlése, vagy korlátozása után után új regisztrációt létesíteni.
 • 13.) Tilos kérdésben vagy válaszban reklámot közzétenni, üzletszerű kereskedelmi tevékenységet folytatni.
 • 14.) Tilos obszcén vagy pornográf anyagokat megjelentetni, szexuális szolgáltatást kínálni vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni.

A fenti szabályok bármelyikének megszegése okot adhat a kérdéses tartalom eltávolítására, a szabályokat megsértő Felhasználó felfüggesztésére vagy törlésére. A kerdesek.hu nem köteles a törlés előtt figyelmeztetést küldeni.